Brzi kontakt: 063 307 038
Primena GPS tehnologije u poljoprivredi

Primena GPS tehnologije u poljoprivredi

Štampa Email
(0 glasova)

GPS tehnologija – Pojam “precizna poljoprivreda” (Precision agriculture ili Precision farming) podrazumeva blagovremeno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija i nižu cenu rada, a temelji se na novo- razvijenim informacionim mašinskim sistemima programiranog eksploatacionog potencijala, malom broju mašina visoke pouzdanosti i visokim tehnološkim mogućnostima.

Uvođenjem GIS i GPS tehnologija u poljoprivrednoj mehanizaciji počela se razvijati precizna poljoprivreda. Osnovna premisa precizne poljoprivrede je da veći broj preciznih informacija, bude na raspolaganju poljoprivredniku prilikom donošenja odluka.

Direktna poređenje višegodišnjih parametara dobijenih sa parcela rezultira argumentovanom i optimalnom upotrebom sredstava za rad (pri čemu treba imati na umu ekološki uticaj), čime će se povećati kvalitet i kvantitet proizvoda.

Korišćenjem GIS sistema optimizuju se inputi i outputi definišu za zadovoljavanje potrošača u realnom vremenu.

GIS tehnologija pomaže kod ujedinjavanja podataka za analizu i planiranje proizvodnje, kao i kartografski pregled i informativne izveštaje o zemljištu i uzgajanoj kulturi.

Precizna poljoprivreda služi ekonomskim i ekološkim poboljšanjima, pri: 

– Uštedi radnih sredstava;

– Uštedi mašina i radnog vremena;

– Poboljšanju ostvarenja dobiti kroz veće prinose te poboljšanje kvaliteta proizvoda;

– Smanjenju opterećenja okoline i podsticanju prirodno prostornih uslova;

– Poboljšanju dokumentacije procesa proizvodnje.

Za postizanje ovih ciljeva potrebna je opsežna obrada vrlo različitih informacija:

Poljoprivreda se treba podjednako upoređivati i po ekonomskim i po ekološkim zahtevima. Precizna poljoprivreda obuhvata prostorno upravljanje sredstvima i repromaterijalima poljoprivredne proizvodnje u cilju povećanja profita, prinosa i kvaliteta proizvoda.

Primenjuje se sofisticirana oprema koja se ugrađuje u poljoprivredne mašine prilikom obrade zemljišta. GPS-om se precizno određuje mesto gde se trenutno nalazi poljoprivredna mašina.

Prikupljene informacije služe za određivanje položaja, kako bi se prilikom setve, raspodele đubriva ili aplikacije zaštitnih sredstava znalo kolika je potreba repromaterijala na tačno određenom mestu, a ne u proseku za celu površinu kako se sada određuje (preciznost).

Za precizno ratarstvo potrebne su tačne karte sa navedenim zemljišnim svojstvima, pri čemu klasične metode analize tla nisu od velike koristi. Grafičko organizovanje podataka o zemljištu najčešće se predstavlja zemljišnim kartama koje je moguće dobiti na više načina, uz geopozicioniranje u realnom vremenu uz pomoć satelita i GIS metoda (grafička organizacija, analiza i prezentacija georeferentnih podataka).

Precizno ratarstvo utiče na smanjenje opterećenja okoline, troškova energije, đubriva i zaštitnih sredstava.

Konvencionalno ratarstvo tretira zemljište i biljke kao homogenu površinu na osnovu prosečnih faktora. Međutim, tako korišćene mere nisu ekonomične, niti ekološki optimalne.

Uzgoj biljaka temeljen na preciznoj poljoprivredi zasniva se na identifikaciji površinske jedinice (Management Units), koja se orijentiše i određuje vrednosne granice (prosečno očekivane prinose 1 polja) te na lokalne i ekološke uslove staništa.

Nove tehnike omogućavaju upravljanje u odnosu na parcele, raspoloživost hraniva i očekivanog prinosa. Zaštita bilja je u većoj meri orijentisana na preciznost i ekonomičnost.

Informacije o poziciji pomoću GPS-a i DGPS-a

Bitno obeležje precizne poljoprivrede je uvažavanje tačnih informacija geografskog položaja (pozicija) kod upravljanja i oblikovanja parcele na računaru.

GPS navigacijski uređaji korišćeni u poljoprivrednim mašinama: Merna tačnost ispituje se na uređajima koji se nalaze u mirnom položaju. Uslovi prijema ovde su po pravilu optimalni i ne odgovaraju uslovima kojima su izloženi prijemnici na mašinama koji se kreću. Pogoršanje uslova prijema nastaje zbog osenčanje na brdima ili ispod lišća i sl.

Greška nastala usled više mogućih puteva kojima putuje signal:

Za tačno GPS lociranje potreban je prijem signala od najmanje 4 satelita. S prijemom signala drugih satelita tačnost se značajno povećava. Uprkos upotrebi visokokvalitetnih komponenata za podizanje tačnosti, navigacioni prijemnici ne postižu visoku tačnost geodetskih prijemnika. Oni pokazuju tačnost pozicioniranja na nekoliko centimetara ili čak milimetara. Ali, ta veća tačnost se mora platiti 5-20 puta većom cenom.

Aleksandar Stojanović dipl.ing.


Ostavi komentar

logo

Užička 34
26365 Veliki Gaj
Srbija

Telefoni: 063 307 038 i 066242842
Email: icoprrs@gmail.com

Da li ste posetili?

Najnovije

Copyright © Agencija za konsalting i preduzetništvo - ACDE. Izrada: Dizajn Studio ClickMan